Valitse sivu

Päivitetty 23.2.2024

Obligaatioista löytyy useinmiten allekirjoittajana liikkeeseenlaskuajan valtiovarainministerin tai autonomian aikana valtiovaraintoimituskunnan päällikön allekirjoitus. Usein myös kamreeri tai vastaava virkahenkilö on kuitannut obligaation omalla allekirjoituksellaan. Käytönnön syistä allekirjoitukset ovat painettuja faksimile allekirjoituksia.

Olen koonnut alle autonomian ajan päälliköiden ja kamreerien nimiä ja virkavuosia. Käsialoista kun ei oikein aina saa selvää ja nimetkin ovat suurelta osin vieraita.

Autonomian aikana vuosina 1809-1917  valtiovaraintoimikunnassa ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Valtiovaraintoimituskunta

VALTIOVARAINTOIMITUSKUNNAN PÄÄLLIKOT   
Erik Eriksson Tulindberg1809-1812
 
Gabriel Erik von Haartman1812-1815
  
Claës Johan Sacklén (aat. Edelsköld)1816-1820
  
Anders Henrik Falck1820-1833
  
Lars Sacklén (aat. Sackleen)1833-1840
  
Lars Gabriel von Haartman1840-1858
  
Carl Fabian Theodor Langenskjöld (ks. v. 1859 obligaatio
)
1858-1863  
Johan Vilhelm Snellman1863-1868
Robert von Trapp (ks. palkinto-obligaatio Saksaan)1868-1871
  
Clas Herman Molander1871-1897
  
Gustaf Robert Alfred Charpentier1897-1900
  
Henrik Willehad Äkerman1900  
Edvard Rudolf Neovius1900-1905
  
Ernst Fredrik Nevanlinna (Neovius)1905  
Per Kasten Samuel Antell1905-1906
  
Carl Theodor Alexander Wegelius1906-1908  
Juho Kusti Paasikivi1908-1909
  
vt. Victor Bernhard Hedlund1909-1917

Lähde: Heikkinen, S. & Tiihonen, S. (2009). Valtiorakentaja – Valtiovarainministeriön historia 1. Edita Prima Oy, Helsinki.