Valitse sivu

Korvauslainat

mennessä | elo 9, 2022

OSA 3. Valtionyhtiöitä obligaatiorahoituksella vuonna 1919

TÄMÄ ARTIKKELI ON VIELÄ KESKEN... Takaisin edelliseen Suomen itsenäistymisen jälkeisistä valtion varhaisista obligaatiolainoista pari saattaa hämmentää tämän päivän lukijaa. Kuten tämän osion muista artikkeleista selviää, elettiin Suomessa tuolloin suurten...

lue lisää

OSA 2. Lahjoitusmaiden lunastaminen 1873-

Venäjän keisari lahjoitti Itä-Suomesta maata, taloja ja jopa lähes kokonaisia kyliä omille ystävilleen, jotka olivat jollain tavalla hänen silmissään kunnostautuneet. Aueet kuuluivat Venäjän hallussa olleeseen ns. Vanhaan Suomeen. Alueet liitettiin pian 1809 Porvoon...

lue lisää

OSA 5. Lex Kallio – obligaatioilla maata maattomille

Obligaatioita oli käytetty jo 1800-luvulla menestyksekkäästi hankittaessa rahoitusta lahjoitusmaiden lunastamiseksi. Lisäksi obligaatioilla oli 1920-luvulta alkaen hankittu varat torpparikysymyksen ratkaisemiseksi. Samoin kalastustorppien lunastamiseksi. Juuri...

lue lisää

OSA 1. Mitä korvausobligaatioilla korvattiin

Takaisin edelliseen Olen tässä esityksessä luokitellut korvausobligaatioiksi seuraavat valtion obligaatiolainoilla rahoittamat järjestelyt. Rahoituksen ja korvausten ym. järjestelyistä vastasi näissä obligaatiolainoissa pääosin valtionkonttori. Korvauslaina on tässä...

lue lisää

OSA 6. II maailmansodan korvauslait ja -lainat

TÄMÄ OSA ON VIELÄ KESKENERÄINEN Talvisodan vahinkojen korvaaminen - ensimmäinen korvauslaki 1940/42 Ennen sotaa pitää varautua hyökkäyksen varalta ja puolustaa isänmaata sekä kerätä siihen rahaa. Sodan jälkeen on jälleen rakentamisen aika, kun vahinkoja pitää korjata...

lue lisää

OSA 4. Torppareiden vuokra-alueitten lunastaminen

Luokkaretki - torpparit ja kalastajat saavat omansa Pävitetty 27.2.2024 Lunastamatta jäänyt "Torpparilaina" sarja I 1.11.1919 Torpparikysymystä ja sen ratkaisun viipymistä pidetään yleisesti yhtenä sisällissodan syistä. Arviot sen merkittävyydestä kokonaisuuden...

lue lisää

OSA 3. 1920 – Sotavahinkojen korvausobligaatio

takaisin edelliseen Päivitetty 21.3.2024 Sotalainoihin luettavien vuoden 1918 vapaudenlainojen jälkeen valtion seuraava obligaatiolaina oli vuoden 1920 Sotavahinkolaina, eli ”Suomen valtion 5,5 prosentin laina sota-vahinkojen korvaamiseksi”. Ajan tavan mukaan lainan...

lue lisää